Begeleiding jeugd

Wij ondersteunen jongeren met hulpvragen. Samen met de jongere gaan we op zoek naar de beste oplossing die aansluit bij hun wensen. Hierbij staat respect en waardering centraal. We werken vanuit de kracht van de cliënt zelf. Wij willen ervoor zorgen dat de jongere weer volwaardig deel kan nemen aan de maatschappij. Belangrijk hierbij is dat het systeem rondom de jeugdige mee verandert of inspeelt op de situatie. In overleg met ouders of opvoeders worden afspraken gemaakt die de ontwikkeling van de jongere bevorderen.

Begeleiding jeugd