Begeleiding volwassenen

Avian Thuiszorg biedt ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij deze begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan.

Voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie. Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
  • structureren van het dagritme
  • sociale contacten en sociale omgeving
  • inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
  • administratie doen / post afhandelen
  • boodschappen doen
 • Voorbereiden van en ondersteunen bij gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen.
 • Hulp bij uitvoeren en behouden van vaardigheden die aangeleerd zijn tijdens behandelingen.
Begeleiding volwassenen

Naast individuele begeleiding biedt Avian Thuiszorg ook groepsbegeleiding. Bij groepsbegeleiding kan het gaan om het bieden van een andere daginvulling dan (vrijwilligers)werk of school, het voorkomen van een sociaal isolement of het voorkomen van opname in een (verpleeg)instelling. Ook ter ontlasting van de mantelzorger(s) kan groepsbegeleiding worden ingezet.

Meer informatie over groepsbegeleiding volwassenen vindt u op de pagina Dagbesteding Volwassenen.