Begeleiding

Begeleiding is ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan.

Er zijn twee soorten begeleiding namelijk:

 • individuele begeleiding
 • groepsbegeleiding (dagbesteding)

Individuele begeleiding

Voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie. Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
  • structureren van het dagritme
  • sociale contacten en sociale omgeving
  • inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
  • administratie doen / post afhandelen
  • boodschappen doen
 • Voorbereiden van en ondersteunen bij gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen.
 • Hulp bij uitvoeren en behouden van vaardigheden die aangeleerd zijn tijdens behandelingen.

Groepsbegeleiding

Bij groepsbegeleiding kan het gaan om het bieden van een andere daginvulling dan (vrijwilligers)werk of school, het voorkomen van een sociaal isolement of het voorkomen van opname in een (verpleeg)instelling. Ook ter ontlasting van de mantelzorger(s) kan groepsbegeleiding worden ingezet.