Casemanager dementie

De Casemanager Dementie is dé (verpleegkundig) specialist op het gebied van dementie. Deze ondersteunt de thuiswonende cliënten en hun mantelzorgers met als doel het langer thuis wonen te bevorderen. De casemanager is het aanspreekpunt voor vragen over het ziekteproces en begeleiding. Levert een bijdrage bij ingewikkelde casuïstiek, en werkt naast de wijkzuster samen met de specialist ouderengeneeskunde en de psycholoog. De casemanager is de vertrouwenspersoon en de belangenbehartiger van de individuele cliënt.