Corona virus

Persconferentie in eenvoudige taal

Persconferentie in 8 talen

We adviseren cliënten en hun naasten en medewerkers de belangrijkste maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En deze maatregelen gelden eigenlijk voor iedereen. Deze zijn opgesteld door het RIVM en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

  • Was de handen regelmatig en droog ze met papieren handdoekjes

  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.

  • Gebruik papieren zakdoekjes.

  • Houd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter).

Vaccinatie tegen het coronavirus

Vragen en antwoorden over de coronavaccinatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Graag informeren wij u over het coronavirus dat momenteel heerst.

Voor onze medewerkers

Hier vind je actuele informatie die voor jou als medewerker belangrijk is.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, adviseert ons over de zorgverlening aan onze cliënten.

De actuele informatie vanuit het RIVM vind je op:https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Voor onze cliënten en mantelzorgers

Hier vindt u actuele informatie die voor u als cliënt of mantelzorger belangrijk is.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, adviseert ons over de zorgverlening aan onze cliënten.

De actuele informatie vanuit het RIVM vindt u op:https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Algemene maatregelen en richtlijnen van de Rijksoverheid met betrekking tot het Coronavirus

Wat is het Corona virus?

Was uw handen regelmatig met water en zeep.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM  een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Als je als professional vragen hebt over het nieuwe coronavirus, kun je telefonisch contact opnemen met de GGD.