Dagbesteding volwassenen

Ondervindt u belemmeringen ten gevolge van uw handicap of beperking? Dan kunt u ondersteuning krijgen in de vorm van begeleiding. Een ambulante hulpverlener (begeleider) komt dan regelmatig langs om samen oefeningen te doen of toezicht te houden bij de dagelijkse bezigheden.

  • het bieden van een dagprogramma met als doel al dan niet aangepaste vormen van arbeid;
  • het bieden van activiteiten met als doel een dag structurering en tevens zelfredzaamheid en cognitieve capaciteiten en vaardigheden zoveel mogelijk te handhaven en/of gedragsproblematiek te reguleren;
  • toezicht in een instelling;
  • als de verzekerde is aangewezen op begeleiding in groepsverband gedurende een dagdeel in een instelling, dan omvat de zorg ook het vervoer naar en van de instelling wanneer dit medisch noodzakelijk is. Uitgangspunt bij het beoordelen van de ‘medisch noodzakelijkheid’, is het gebrek aan zelfredzaamheid van de verzekerde.

Activiteitenkalender 2021

Beppen met Bep

We zijn er weer!