Dagbesteding

Ondervindt u belemmeringen ten gevolge van uw handicap of beperking? Dan kunt u ondersteuning krijgen in de vorm van begeleiding. Een ambulante hulpverlener (begeleider) komt dan regelmatig langs om samen oefeningen te doen of toezicht te houden bij de dagelijkse bezigheden.

  • het bieden van een dagprogramma met als doel al dan niet aangepaste vormen van arbeid;
  • het bieden van activiteiten met als doel een dag structurering en tevens zelfredzaamheid en cognitieve capaciteiten en vaardigheden zoveel mogelijk te handhaven en/of gedragsproblematiek te reguleren;
  • toezicht in een instelling;
  • als de verzekerde is aangewezen op begeleiding in groepsverband gedurende een dagdeel in een instelling, dan omvat de zorg ook het vervoer naar en van de instelling wanneer dit medisch noodzakelijk is. Uitgangspunt bij het beoordelen van de ‘medisch noodzakelijkheid’, is het gebrek aan zelfredzaamheid van de verzekerde.

Brochure Dagbesteding

Dagbesteding gesloten tijdens vakantieperiode

In de vakantieperiode is de dagbesteding gesloten op de volgende data:

dinsdag 21 juli
donderdag 23 juli
dinsdag 28 juli
donderdag 30 juli
dinsdag 4 augustus
donderdag 6 augustus

Wij zien u graag terug op dinsdag 11 augustus. 

Wij wensen u een fijne vakantie!

Dagbesteding jeugd

Brochure The Big Chill

Avian Thuiszorg Dagbesteding is weer open!!!

Beppen met Bep