Manager (HR)

Het leveren van zorgdiensten aan thuiswonende cliënten. Het bijdragen aan beleidsontwikkeling van de organisatie. Het implementeren van het organisatiebeleid op het niveau van de werkeenheid. Er kan sprake zijn van waarneming van de directeur.

Sollicitant

Functie eisen

Kennis

 • Beschikt over een relevante opleiding op HBO+  niveau
 • Beschikt over kennis en inzicht in methodisch/geïntegreerde zorgsystemen
 • Beschikt over leidinggevende ervaring
 • Beschikt over een managementopleiding op middenkader niveau
 • Inzicht in eigen functioneren en het effect daarvan op anderen
 • Kennis van beheer voor personele en materiële middelen is vereist
 • Beschikt over abstraherend en analytisch vermogen
 • Houdt actief kennis bij door scholing/bijscholing, vakliteratuur en werkoverleg

Vaardigheden

 • Verricht, binnen vastgestelde kaders van de locatie, de werkzaamheden zelfstandig binnen zijn/haar zorgdienst
 • Neemt beslissingen en initiatieven om de uitvoering van het door de zorgdienst vastgestelde beleid te continueren
 • Stelt prioriteiten binnen de eigen werkzaamheden
 • Kan zo nodig terugvallen op de directeur
 • Eisen worden gesteld aan tact en oplettendheid
 • Eisen worden gesteld aan contactuele eigenschappen en invoelend vermogen
 • Eisen worden gesteld aan motiverend en inspirerend vermogen
 • Is in staat kennis en vaardigheden over te kunnen dragen aan medewerkers van de zorgdienst en anderen
 • Effectief kunnen optreden bij conflicten en in onverwachte situaties
 • Eisen worden gesteld aan gespreks-, onderhandelings- en besluitvaardigheden en aan vergadertechnieken

Plaats binnen de organisatie

Rapporteert aan de directeur

Geeft direct leiding aan de administratie, kwaliteitsmanager, zorg coördinator.

Vervanging

Kwaliteitsmanager en Zorgcoördinator

Overlegvormen

 • Managementteamoverleg
 • Teamoverleg
 • Cliëntenraadpleging

Taakomschrijving

 • Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de resultaten van de werkzaamheden van de zorgdienst;
 • Er bestaat weinig risico op het veroorzaken van persoonlijk letsel;
 • Oefent invloed uit op het organisatiebeleid door deelname aan diverse overlegvormen binnen de locatie;
 • Is er verantwoordelijk voor om gevaren voor veiligheid, gezondheid en welzijn voor zichzelf en anderen te vermijden en zich te houden aan de ARBO-richtlijnen;
 • Oefent grote invloed uit op het beleid van de zorgdienst;
 • Is in staat kennis en vaardigheden over te kunnen dragen aan medewerkers van de zorgdienst en anderen;
 • Effectief kunnen optreden bij conflicten en in onverwachte situaties;
 • Eisen worden gesteld aan gespreks-, onderhandelings- en besluitvaardigheden en aan vergadertechnieken.