Verpleging thuis

Bent u herstellende na een ziekenhuisopname of heeft u om een andere reden verpleging thuis nodig?

Begeleiding

Begeleiding is ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid.

Dagbesteding

Ondervindt u belemmeringen ten gevolge van uw handicap of beperking? Dan kunt u ondersteuning krijgen in de vorm van begeleiding.

Hulp in de huishouding

Worden de zware taken in het huishouden u teveel? Of merkt u dat het u niet meer zo goed lukt om uw huis leefbaar en schoon te houden?

Palliatieve, terminale zorg, 24 uurs zorg

Avian Thuiszorg kan mensen in de laatste levensfase ondersteunen en helpen om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te waarborgen.