Palliatieve zorg, Terminale zorg, 24 uurs zorg

Indien er mensen zijn die palliatieve zorg nodig hebben, kan Avian Thuiszorg ze in de laatste levensfase ondersteunen en helpen om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te waarborgen. Avian Thuiszorg heeft niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten maar ook is er aandacht voor het mentale welzijn. Avian Thuiszorg kan ondersteuning en hulp bieden met de persoonlijke verzorging, verpleging en mogelijke mentale ondersteuning. Het verlichten van klachten is het hoofddoel van de zorgverlening en de kwaliteit van het leven staat centraal.

Zodra een cliënt in een palliatieve stadium terecht komt wordt er samen met de cliënt, de arts en de wijkverpleegkundige gekeken naar de mogelijkheden om de zorg dermate in te richten om een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven te geven.

Indien er in de nacht zorg nodig is, wordt er samengewerkt met verschillende instanties zoals PuurZorg en Palliatief Wijkteam om de nacht zorg te leveren, indien dit nodig is.