Specialisatie dementie

Avian Thuiszorg  houdt in haar beleid rekening met mensen met dementie en/of hun naasten en  probeert zoveel mogelijk eraan bij te dragen dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen.  Dit wordt door cliënten en/of hun naasten zeer gewaardeerd.

Al onze medewerkers worden getraind en opgeleid om goede zorg te kunnen leveren aan ouderen met dementie. Wij streven er dan ook naar om op een optimale manier mensen met dementie te kunnen helpen. In samenwerking met casemanagers en dementieconsulenten zorgen wij ervoor dat mensen met dementie langer thuis kunnen wonen.

 

Voor o.a. deze inspanningen heeft Avian Thuiszorg dan ook de “Samendementievriendelijk.nl “ sticker mogen ontvangen uit handen van Netty van Alphen, voorzitter van Alzheimer Nederland.

Meer weten over dementie en hoe je als organisatie kunt bijdragen aan meer begrip en kennis? Kijk dan vooral op Samendementievriendelijk.nl.

Hebt u nog vragen neemt u dan gerust contact op met ons.