Specialisatie dementie

Avian Thuiszorg  houdt in haar beleid rekening met mensen met dementie en/of hun naasten en  probeert zoveel mogelijk eraan bij te dragen dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen.  Dit wordt door cliënten en/of hun naasten zeer gewaardeerd.

 

Al onze medewerkers worden getraind en opgeleid om goede zorg te kunnen leveren aan ouderen met dementie. Wij streven er dan ook naar om op een optimale manier mensen met dementie te kunnen helpen. In samenwerking met casemanagers en dementieconsulenten zorgen wij ervoor dat mensen met dementie langer thuis kunnen wonen.

Hebt u nog vragen neemt u dan gerust contact op met ons.

Voor o.a. onze inspanningen op het gebied van zorg en dementie heeft Avian Thuiszorg dan ook de “Samendementievriendelijk.nl “ sticker mogen ontvangen uit handen van Netty van Alphen, voorzitter van Alzheimer Nederland.

Meer weten over dementie en hoe je als organisatie kunt bijdragen aan meer begrip en kennis? Kijk dan vooral op Samendementievriendelijk.nl.

Symptomen en signalen van dementie

1. Vergeetachtigheid

Wanneer iemand nieuwe informatie vergeet, kan dit een teken zijn van dementie. Ook kan iemand belangrijke data of gebeurtenissen vergeten. Of hij kan dezelfde vraag steeds opnieuw stellen en afhankelijk zijn van spiekbriefjes of familie voor dingen die hij eerst zonder hulp kon onthouden. 
Meer over vergeetachtigheid bij dementie >

2. Problemen met dagelijkse handelingen

Gewone dingen gaan steeds moeilijker. Bijvoorbeeld geldzaken regelen en hobby’s uitoefenen. Ook wordt het lastiger om dingen te plannen of in de juiste volgorde uit te voeren. Zoals koffie zetten of een maaltijd bereiden.
Meer over dagelijkse handelingen en dementie > 

3. Vergissingen met tijd en plaats

Iemand met (beginnende) dementie heeft minder besef van tijd en raakt vaker de weg kwijt. De persoon vergeet soms waar hij is en hoe hij daar gekomen is.
Lees meer over desoriëntatie en dementie > 

4. Taalproblemen

Een kenmerk van dementie is dat het moeilijker wordt om een gesprek te volgen. De persoon kan midden in een gesprek stoppen met praten en vergeten hoe hij verder moet. Of hij herhaalt wat hij daarvoor al zei. Ook kan iemand met dementie namen en eenvoudige woorden vergeten. Praten gaat ook minder vloeiend. 
Meer over taalproblemen bij dementie > 

5. Kwijtraken van spullen

Iemand met (beginnende) dementie kan spullen op vreemde plekken leggen. Bijvoorbeeld een portemonnee in de koelkast of een boek in de oven. Hij raakt spullen kwijt en kan niet meer achterhalen waar hij ze gelaten heeft. 
Meer over spullen kwijtraken bij dementie >  

 

6. Slecht beoordelingsvermogen

Voor iemand met dementie kan het lastig zijn om situaties in te schatten en keuzes te maken. Hij kan aanbiedingen slecht beoordelen en grote sommen geld uitgeven. Bijvoorbeeld als hij teveel boodschappen koopt of spullen die hij niet nodig heeft. 
Meer over beoordelingsvermogen en dementie > 

7. Terugtrekken uit sociale activiteiten

Iemand kan problemen hebben met sociale activiteiten, zoals zijn hobby’s, sport en gesprekken. Hij trekt zich vaker terug en onderneemt minder dan voorheen. Ook kan hij urenlang voor de televisie zitten en veel langer slapen dan gewoonlijk. 
Meer over dementie en sociaal gedrag > 

8. Veranderingen in gedrag en karakter

Het komt voor dat iemand met dementie ander gedrag gaat vertonen. Hij kan verward, achterdochtig, depressief of angstig worden. Zonder duidelijke aanleiding kan zijn stemming omslaan. Ook het karakter verandert. Hij kan soms dingen doen die hij anders nooit deed. 
Meer over veranderd gedrag > 

9. Onrust

Een van de symptomen van dementie is onrust. Daardoor lijkt het alsof hij steeds iets zoekt, moet opruimen of iets anders moet doen. Door dit constante gevoel van onrust en de behoefte om te lopen, krijgt iemand vaak slaapproblemen. 
Meer over onrustig gedrag bij dementie > 

10. Problemen met het zien

De hersenen krijgen moeite om te verwerken wat iemand ziet. De persoon kan bijvoorbeeld afstanden minder goed inschatten. 
Meer over visuele problemen bij dementie >