Vacatures

Lid raad van toezicht

De Raad van Toezicht van Avian Thuiszorg wil op een betrokken en maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houden op de organisatie.
Ze fungeert als sparringspartner, toetst besluiten (belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen) en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Dit alles conform de vastgelegde statuten en Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening met een (tweehoofdige) Raad van Bestuur.
Wegens het verstrijken van de zittingstermijn is er een vacature voor een lid Raad van Toezicht.

Van een lid van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij/zij:

 • doel en grondslag van onze organisatie onderschrijft en loyaal in toezichthoudende zin meewerkt aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;
 • zich onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de binnen de organisatie aanwezige geledingen en in de raad van toezicht;
 • in staat is de bestuurder te ondersteunen bij de uitoefening van haar functie;
 • zich betrokken voelt bij zorg aan ouderen en op hoofdlijnen vertrouwd is met de ontwikkelingen in de ouderenzorg;
 • inzicht heeft in politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • openstaat voor een dialoog met belanghouders van de organisatie;
 • in staat is een heldere, toezichthoudende rol te definiëren en zich daarnaar te gedragen;
 • in staat is de leidende principes binnen de organisatie te bewaken en de organisatie te bevragen op de realisatie daarvan;
 • inzicht heeft in, en kan denken en handelen vanuit een ‘lerende organisatie’ gedragen door professionals;
 • in staat is adequaat de dialoog met de bestuurder te voeren en daarbij ook zelf initiatieven kan nemen;
 • bekend is in en met de regio West Brabant (bij voorkeur ook woonachtig in de regio).

Specifieke functie-eisen

 • relevante en aantoonbare kennis heeft van de zorgsector in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder (door studie, opleiding en/of door ervaringsleren);
 • aantoonbare ervaring heeft in de zorgsector en bij voorkeur meer specifiek in de ouderenzorg als bestuurder, toezichthouder;
 • aantoonbaar deskundig is op het gebied van de zorgverlening, bijvoorbeeld ten aanzien van zorgprocessen, kwaliteit en veiligheid van zorg of klantgerichte ouderenzorg;
 • relevante en aantoonbare ervaring heeft met toezicht op kwaliteit en veiligheid;
  relevante kennis van of ervaring met juridische zaken op zorgterrein of het toepassen van (informatie)technologie in de zorg is een pré.

Begeleid(st)ers

Ben je op zoek naar werk of op zoek naar een andere uitdaging?

Waarbij je :

 • In de buurt werkt;
 • Goed betaald krijgt;
 • Flexibele werktijden hebt;
 • Je werk kunt combineren met je kinderen of andere activiteiten;
 • Een goede werksfeer hebt;
 • Leuke collega’s krijgt;
 • Trainingen/cursussen/opleidingen aangeboden krijgt

Lijkt dit je wat ? Solliciteer dan direct!

Wij vragen:

 • Je begeleidt cliënten rondom dagelijkse zorg, eigen ontwikkeling en welbevinden. Hierbij staan de behoeften van de cliënt altijd centraal en daar vraag je ook proactief naar;
 • Je kijkt heel bewust naar de cliënt, begeleidt hen met aandacht en anticipeert op wat de cliënt nodig heeft binnen zijn eigen woonomgeving. Wil de cliënt duidelijk iets anders dan wat gepland is? Dan ga jij kijken wat er op dat mogelijk is en speel je in op de wensen en behoefte van de cliënt;
 • Je creëert samen met je collega’s een overzichtelijke, veilige en voorspelbare omgeving. Pijlers hierbij zijn sfeer, interactie met anderen en de gemoedstoestand van een cliënt;
 • Je registreert bijzonderheden, doelen en resultaten in de rapportages, zodat je collega’s weten wat er speelt met de cliënt en hier verder op kunnen inspelen.

Verpleegkundige

Ben je op zoek naar werk of op zoek naar een andere uitdaging?

Waarbij je :

 • In de buurt werkt;
 • Goed betaald krijgt;
 • Flexibele werktijden hebt;
 • Je werk kunt combineren met je kinderen of andere activiteiten;
 • Een goede werksfeer hebt;
 • Leuke collega’s krijgt;
 • Trainingen/cursussen/opleidingen aangeboden krijgt;
 • Je verstrekt medicatie en voert indien nodig verpleegtechnische handelingen als dit voor de cliënt noodzakelijk is.

Lijkt dit je wat ? Solliciteer dan direct!

Wij vragen:

 • Diploma Verpleegkundige 4  /5
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en auto
 • Ervaring in de thuiszorg is een pré
 • Je kunt solo werken
 • Je bent enthousiast, innovatief, gedreven en initiatiefrijk
 • Bereidheid tot het volgen van specifieke trainingen
 • Creativiteit en flexibiliteit

Verzorgende

Ben je op zoek naar werk of op zoek naar een andere uitdaging?

Waarbij je :

 • In de buurt werkt;
 • Goed betaald krijgt;
 • Flexibele werktijden hebt;
 • Je werk kunt combineren met je kinderen of andere activiteiten;
 • Een goede werksfeer hebt;
 • Leuke collega’s krijgt;
 • Trainingen/cursussen/opleidingen aangeboden krijgt

Lijkt dit je wat ? Solliciteer dan direct!

Wij vragen:

 • Diploma Verzorgende 3 / 3-IG
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en auto
 • Ervaring in de thuiszorg is een pré
 • Je kunt solo werken
 • Je bent enthousiast, innovatief, gedreven en initiatiefrijk
 • Bereidheid tot het volgen van specifieke trainingen
 • Creativiteit en flexibiliteit
  • Avian Thuiszorg is een organisatie die volop in verandering en ontwikkeling is
  • Arbeidstijden volgens rooster met wisselende diensten, ook tijdens het weekend.

Open sollicitatie

Wij komen altijd graag in contact met goed gekwalificeerde en gemotiveerde mensen. Dus heb je opleidingen in de branche gevolgd, ervaring op het  gebied van thuiszorg en vind je het leuk om bij Avian Thuiszorg te komen werken laat het ons dan weten.

Huishoudelijke hulp

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Stage plaatsen

Avian Thuiszorg heeft leuke en interessante stageplaatsen. De stagemogelijkheden variëren van snuffelstages tot afstudeerstages. Samen met de stagiair zorgen wij graag voor een stage op maat waarbij theorie aansluit op de praktijk en andersom. Ook vindt Avian Thuiszorg het van belang dat de stage aansluit bij de verwachtingen van zowel de stagiair als Avian Thuiszorg.

Studenten die onder andere voor HBO V/verzorgende IG/SMD/MMZ/SPW/Marketing/Dementieconsulenten/Receptie/Secretaresse studeren, voel je vrij om te solliciteren voor een stageplaats!