Verwijzers

Bent u huisarts, transferverpleegkundige,  praktijkondersteuner, psycholoog of medisch specialist?
Wij hechten veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met u. Hier vindt u informatie die uw contact met ons vereenvoudigt.
Heeft u een patiënt/cliënt die u wilt aanmelden voor thuiszorg of begeleiding, bel dan 085-0670007 voor direct contact met het wijkteam of vul het ZORG AANVRAAG formulier in.

U krijgt snel antwoord op het kunnen aannemen van uw zorgvraag.

  • Wij kennen onze zorgverleners persoonlijk en hanteren korte communicatielijnen.
  • Alle zorgverleners voldoen aan de wettelijke eisen, zijn deskundig en werken continu aan kwaliteit en deskundigheidsbevordering.

Diensten

Wij bieden alle vormen van thuiszorg, van huishoudelijke hulp tot palliatieve zorg.

  • Huishoudelijke hulp
  • Begeleiding
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Palliatieve/ Terminale zorg
  • 24 uurs zorg

Aanvraag, indicatie en uitvoering onder 1 dak

Wij hebben contracten met zorgverzekeraars en gemeenten. We begeleiden en ondersteunen de cliënt in het traject van zorgaanvraag, indiceren tot en met uitvoering.